lean materiały szkoleniowe

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie zbędnych. lean prezentacje Nadrzędnym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z metod lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.